zondag 31 maart 2013

Izaak Hoek

Izaak Hoek is de opa  van Andries Hoek  en de vader van Jacobus Hoek 
Voornaam:Izaak
Achternaam:Hoek
Functie:Voorzanger
Plaats:Wissenkerke
Beginjaar:1759
Eindjaar:1774
Bron:Archief Rekenkamer van Zeeland B
(Rentmeesters van de geestelijke goederen in Zeeland)
Voornaam:
Isaak
Achternaam:
Hoek
Functie:
Schoolmeester en voorzanger
Plaats:
Zierikzee
Kerk:
Sint Lievens Monsterkerk
Beginjaar:
1774
Eindjaar:
1775
Bijzonderheden:
Vertrokken naar Rotterdam in 1775
Bron:
Archief Rekenkamer van Zeeland B
(Rentmeesters van de geestelijke goederen in Zeeland)

TransportbelastingTransport Onroerend Goed Isaak Hoek en Thomas Versluijs, 1773
Datum:
1773
Datum2:
/1774
Koper:
Thomas Versluijs
Verkoper:
Isaak Hoek
Plaats:
Wissenkerke en Geersdijk
Plaatsnaam:
Wissenkerke en Geersdijk
Soort object 1:
moeshof
Prijs in ponden:
7
Prijs in schellingen:
5
Prijs in penningen:
0
inventaris nummer:
D 71461

Datum:
1761
Datum2:
/1762
Koper:
Isaak Hoek
Verkoper:
Willem Houwer
Plaatsnaam:
Wissenkerke en Geersdijk
Plaats:
Wissenkerke en Geersdijk
Soort object 1:
huis
Prijs in ponden:
72
Prijs in schellingen:
10
Prijs in penningen:
0
inventaris nummer:
D 71341


Transport Onroerend Goed Willem Houwer en Isaak Hoek, 1761
Datum:
1761
Datum2:
/1762
Koper:
Isaak Hoek
Verkoper:
Willem Houwer
Plaatsnaam:
Wissenkerke en Geersdijk
Plaats:
Wissenkerke en Geersdijk
Soort object 1:
huis
Prijs in ponden:
72
Prijs in schellingen:
10
Prijs in penningen:
0
inventaris nummer:
D 71341
TransportbelastingTransport Onroerend Goed Pieter Daene en Isaak Hoek, 1763
Datum:
1763
Datum2:
/1764
Koper:
Isaak Hoek
Verkoper:
Pieter Daene
Plaatsnaam:
Wissenkerke en Geersdijk
Plaats:
Wissenkerke en Geersdijk
Extra plaats/adres a:
Thoornpolder
Soort object 1:
hof
Prijs in ponden:
1
Prijs in schellingen:
8
Prijs in penningen:
2
inventaris nummer:
D 71361
TransportbelastingTransport Onroerend Goed Pieter Daene en Isaak Hoek, 1763
Datum:
1763
Datum2:
/1764
Koper:
Isaak Hoek
Verkoper:
Pieter Daene
Plaatsnaam:
Wissenkerke en Geersdijk
Plaats:
Wissenkerke en Geersdijk
Extra plaats/adres a:
Thoornpolder
Soort object 1:
hof
Prijs in ponden:
1
Prijs in schellingen:
8
Prijs in penningen:
2
inventaris nummer:
D 71361
TransportbelastingTransport Onroerend Goed Cornelis de Rijke en Isaak Hoek, 1771
Datum:
1771
Datum2:
/1772
Koper:
Isaak Hoek
Beroep:meester
Verkoper:
Cornelis de Rijke
Plaatsnaam:
Wissenkerke en Geersdijk
Plaats:
Wissenkerke en Geersdijk
Soort object 1:
moeshoven
Partij/meerdere prt.:
2 partijen
Prijs in ponden:
3
Prijs in schellingen:
13
Prijs in penningen:
4
Opmerkingen:
Object: bij mangeling
inventaris nummer:
D 71441

zaterdag 30 maart 2013

Het echtpaar Jacobus Hoek-Hess

Jacobus Izaaksz. HOEK, predikant, geboren 7 augustus 1794 te Wissenkerke (Z), overleden op zondag 1 Februari 1835 te De Lier (ZH), zoon van Izaak HOEK en NN

Gehuwd met

211 Hester HESS (ook Hesther genoemd), geboren circa 1767 te Gouda (ZH), overleden op dinsdag 21 Mei 1822 te De Lier (ZH), dochter van Hendrik Hermanus HESS en Maria Petronella van HOMBERGEN

Uit dit huwelijk:

Catharina Maria Petronella Hoek 1793-?

Hendrica Hermina Jacoba Hoek vrijdag 29 september 1797 Arnemuiden

Izaak Hermanus Jacobus Hoek
apothecar, geboren op zaterdag 19 Oktober 1799 te Arnemuiden (Z).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op vrijdag 12 Oktober 1838 te Goes (Z) met Zijwerta Diederika van der BILT HAMER, 38 jaar oud, zonder beroep, geboren op zaterdag 9 Augustus 1800 te Goes (Z), dochter van Gerard van der WITT HAMER,advocaat, en Susanna Maria van der BILT.

Hendrik Hermanus Hoek ± 1803-????

Elizabeth Hoek geboren circa 1803 te Arnemuiden (Z), overleden op donderdag 1 December 1859 te De Lier (ZH).

Andries Hoek geboren in de Lier in 1808 en trouwde op 24 jarige leeftijd met de 22 jarige Johanna Maria de Witt op 25-04-1832 in Den Haag

W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938

Jacobus Hoek 

Rol: Predikant
Plaats: Arnemuiden
Jaar: 1796
Geboorte/doop:
Geboren te Wissenkerke, 7 augustus 1764
Overlijden:
Overleden te De Lier, 1 februari 1835
Ouders:
Isaäc, 2 à 3 jaar schoolmeester in het diac. armhuis te Rotterdam en in augustus 1759 benoemd tot schoolmeester te Wissenkerke en later predikant geworden, o.a. te Kapelle (bij Goes)
Huwelijk:
Huwt te Gouda 7 oktober 1792 Hester Hess, geboren te Gouda, 1 februari 1767, overleden te De Lier 21 mei 1822
Opmerking:
Als kandidaat bevestigd te Zuilen op 18 januari 1789. Waddinxveen 28 november 1790. In 1795 uit zijn ambt (politiek) ontslagen. Predikant alhier op 24 januari 1796. De Lier 20 november 1803 en daar overleden
Deel: I Pagina: 55
zie ook: Ned. Leeuw III, 63
Bron: W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland
Herkomst: Origineel handschrift berust bij Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
Toegang: 164 Verzameling Genealogische Afschriften (GA) Inventarisnummer: 962

Kerkenraad NH Middelburg 1574-1860
Jacobus Hoek 
Voornaam: Jacobus
Achternaam: Hoek
Functie:
Diaken
Standplaats: Middelburg
Plaats: Middelburg
Datum benoeming: 19 mei 1799
Bron:
F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg
 van 1574-1860', Middelburg 1860

Jacobus Hoek 
Datering: 24-1-1796
Voornaam: Jacobus
Achternaam: Hoek
Rol: Lidmaat
Plaats: Arnemuiden
Kerkgenootschap: Nederduitsch-gereformeerde kerk
Bijzonderheden: Predikant. Met attestatie van Leiden 30-1-1796 Get. N. Schotsman. 
Met attestatie vertrokken naar Lier 11-1803
Datum: 24-1-1796
Relatie: Man
Partner voornaam: Hester
vrijdag 29 maart 2013

The Hoek Experiment

Martinus Hoek, de broer van Isaak heeft een belangrijk onderzoek gedaan in 1868 .
the Hoek experiment .Portret van Martinus Hoek, geboren 1834, hoogleraar in de astronomie aan de Utrechtse hogeschool (1859-1873), overleden 1873.
Borstbeeld van voren, in toga.opmerkingen
Fotoreproductie van een anoniem schilderij uit ca. 1860.

Meer over Martinus Hoek.


donderdag 28 maart 2013

Gevonden op internet

In 1910 Henry Hoek, championed the use of wood as the material for skis, particularly the tele-mark design where both skis were the same length, curled up at the tip and tapered toward the centre. Another early ski design was the Osterdal, where one ski was shorter than the other and was used to push off against the snow.


Bereits 1906 berichtete Henry Hoek in seinem Buch Der Ski und seine sportliche Benutzung[5] von Paulckes Irrtum vom „Schlangenbogen“, was er dem ähnlichen Klang von Slalom und Schlange zuschreibt. Hoek selbst beschreibt es als „nicht unterbrochene Abfahrt in schwierigem, kupiertem Terrain, wobei Wendungen und Bögen notwendig sind.“ Der Norweger F. Huitfeldt beschrieb 1907 in der deutschen Ausgabe seines Buches Das Schilaufen[6] im Kapitel „Sprunglauf, Hügellauf und ‚Slalom‘“ einen telemärkischen Hügellauf als reinen Abfahrtswettbewerb in schwierigem Gelände über Sprungstufen, die Sprünge bis zu 16 Metern erfordern. Die Beschreibung klingt nach dem oben erwähnten uvyrdslåm. Er schrieb auch, dass sich ein Slalom auf den gewöhnlichen Wettlaufhügeln kaum veranstalten lässt weil sie zu kurz und gleichartig sind. Er selbst habe nur eine einzige geeignete Stelle dafür in Seljord gefunden. Die Slalomläufe in Mitteleuropa wurden entsprechend der unklaren Beschreibungen in sehr verschiedener Form ausgetragen. Und von Fahnentoren dabei war in Mitteleuropa und in Norwegen keine Rede.[1]

woensdag 20 maart 2013

20 maart
Uit het boek Weg und umweg  einer liebe  van Henry Hoek met de de datum van vandaag .


dinsdag 19 maart 2013

Martinus Hoek

InventarisnummerUG-5234
Themauniversiteitvakgebieden
Verhaalhooglerarenportretten
Personen en instellingenHoek, M.
Collectienatuurwetenschappensterrenkunde
Categoriebeeldmateriaal
Materiaalolieverf
Afmetingenhoogte: 56 cm, breedte: 67 cm
Opschriftrb, 1875 (signering)
VervaardigerJ.H. Neuman
Datering1875 - 1875
InstellingsnaamUniversiteitsmuseum Utrecht

Hoek, Martinus]

HOEK (Martinus), geb. 13 Dec. 1834 te 's Gravenhage, overl. te Utrecht 3 Sept. 1873 als hoogleeraar in de sterrekunde aan de utrechtsche hoogeschool. Zijn vader, Andries Hoek, een kundig en zeer geacht chirurg te 's Gravenhage, was gehuwd met Johanna Maria de Wit, en M.H. ontving in zijn geboortestad zijne opleiding op het gymnasium onder leiding van den rector C. Bax. Hij gaf daar reeds blijken van groote vlugheid en zin voor wetenschappelijke studie, maar tevens van een sterk onafhankelijkheidsgevoel en afkeer om in het gewone maatschappelijke gareel te loopen, vooral als hij daardoor eenigermate in zijne gewone werkzaamheden gehinderd werd. Zoo zorgde hij er b.v. voor, door in zijn werk steeds enkele fouten te maken, dat hij nimmer de eerste maar altijd de tweede in zijne klasse bleef. Deze karaktereigenschappen zijn hem steeds bijgebleven en, hoe voordeelig ze ook voor zijne wetenschappelijke werkzaamheid waren, ze zijn toch in zijn later leven meer dan eens oorzaak geweest van minder aangename verhoudingen en van minder juiste waardeering van zijn persoon.
Hij liet zich 7 Sept. 1852 als student te Leiden inschrijven met het plan om op het voetspoor van zijn vader, dien hij zeer vereerde, in de geneeskunde te gaan studeeren. Na zijn propaedeutisch examen ging hij echter over tot de philosophische faculteit en beoefende vooral de sterrekunde onder Kaiser's leiding. In Augustus 1856 werd hij als opvolger van J.A.C. Oudemans tot observator benoemd en hij promoveerde 30 Oct. 1857 op eene dissertatie Over de kometen van de jaren 1556, 1264 en 975en hare vermeende identiteit. Na het vertrek van J.A.C. Oudemans als hoofdingenieur van den geographischen dienst in Ned.-Indië werd hij in diens plaats benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de sterrekunde te Utrecht, welke betrekking hij op 24 Juni 1859 aanvaardde met eene rede over de Herleving der Sterrekunde, 1 Mei 1867 volgde zijne benoeming tot gewoon hoogleeraar.
Als observator te Leiden had hij zich ijverig bezig gehouden met waarnemingen, waarvan de uitkomsten in hoofdzaak in de Astronom. Nachrichten zijn meegedeeld. Na zijne benoeming tot hoogleeraar heeft hij zich echter weinig meer met sterrekundige waarnemingen bemoeid. Ten deele was dit zeker, omdat hij meende zijne niet sterke gezondheid zooveel mogelijk te moeten sparen; zijne zusters toch waren alle op betrekkelijk jeugdigen leeftijd aan tering gestorven en alleen een jongere broeder was hem overgebleven. Hij hield zich dan ook te Utrecht vooral bezig met theoretische onderzoekingen, in de eerste plaats over de voortplanting van het licht in zich bewegende vaste lichamen, welke hij zoowel uit de theorie als uit proefnemingen afleidde. Zijne uitkomsten heeft hij medegedeeld o.a. in de Recherches astronomiques de l' Observatoire d' Utrecht, waarvan hij 4 afleveringen uitgaf. Later heeft hij zich bezig gehouden met zeer belangrijke onderzoekingen over kometensystemen, waarvan de verschillende deelen achtereenvolgens het zonnestelsel bereiken, en hij trachtte daaruit gegevens omtrent de voortgaande beweging van het zonnestelsel af te leiden. Voor
[p. 1119]
een groot deel zijn deze opgenomen in de M. Not. of the Royal Astronomical Society.
In de eerste jaren van zijn verblijf te Utrecht heeft H. met eenige studenten een aanvang gemaakt met de samenstelling van een catalogus van vergelijkingssterren uit de Astron. Nachr. die later door N.M. Kam (zie dat artikel in dit deel) is ter hand genomen en tot een goed eind gebracht.
Omstreeks 1866 trad H. in betrekking tot de stoomvaartmaatschappij Nederland, waarin hij aanleiding vond tot de behandeling van zeevaartkundige vraagstukken en tot strenge onderzoekingen van chronometers en kompassen. Hij trad, Zwijndrecht 29 April 1869, in het huwelijk met mej. G.A. Brouwer; van zijne beide dochtertjes stierf eene op zeer jeugdigen leeftijd. Er bestaat een anonieme steendruk van zijn portret.
Zie: Levensbericht in Utr. Stud. Almanak 1874, 185.
van de Sande Bakhuyzen