zondag 19 september 2010

VII DE REIS NAAR ENGELAND

VII De reis naar Engeland. het Jacht Cecile
Toen het eenmaal vaststond, dat men de kinderen met geweld zou wegvoeren, besloot men om veilig te zijn een eigen vervoermiddel aan te schaffen, en dientengevolge werd Kloppers naar Engeland gezonden om naar een geschikt stoomschip uit te zien. Na vele vergeefsche pogingen, werd door tusschenkomst van de Heeren Cox en King, shipbrokers en yachting auctioneers te Londen, gehuurd het stoomyacht Cecile, kapitein John Hayman.
Voorloopig zou men het schip slechts huren per maand voor f 500 (ƒ6000). Toen dit in orde was kwam Kloppers naar Holland terug. Eenigen tijd later moest het yacht afgehaald worden en reisde hij opnieuw, thans met Mejuffrouw Schlingemann, naar Engeland. Genoemde dame zou Kloppers te Zutfen ontmoeten.
's Morgens vroeg ging zij met het rijtuig van Mevrouw Bulkley naar het station te Deventer, en vandaar per trein naar Zutfen, waar zij Kloppers aan het station vond, reeds voorzien van kaartjes voor beiden. De reis ging toen regelrecht naar Antwerpen, maar door de overgroote drukte, tengevolge der tentoonstelling, had men moeite onder dak te komen en moest Kloppers in een ander huis zijn intrek nemen.
Den volgenden morgen ging men naar Ostende en van daar per stoomboot naar Londen. Men logeerde in een boarding house en schafte kindergoed en proviand aan voor circa ƒ 700. Hiervan voorzien vertrok men naar Brighton, waar het jacht lag. De terugreis naar Ostende werd aan boord van dat jacht gemaakt.
's Nachts bleef men aan boord en den volgenden ochtend nam Mejuffrouw Schlingemann de terugreis aan. Thans ging zij van Arnhem per rijtuig van den koetsier Bouwman naar Apeldoorn. Intusschen kreeg het jacht telegraphischen last van Mevrouw Bulkley om Ostende te verlaten en naar Grimsby te stoomen, later van daar naar IJmuiden. Hier haalde Kloppers met zijn beide zoons en een heer uit Haarlem, die niets van de zaak wist, het jacht af, en kwam dit te liggen aan de De Ruyterkade te Amsterdam.
Het vervoermiddel was er nu moest men nog geschikte helpers vinden.
Hoe Kloppers daarvoor zorgde, zullen wij nu gaan mededeelen.