donderdag 2 december 2010

Rijkstelegraaf

De Rijks telegraaf te Arnhem heeft — naar de Arnh. Ct. mededeelt — gedurende het proces Bulkley de handen vol gehad.
Alleen aan telegrammen naar de verschillende dagbladenwerden overgeseind: den 12 Januari 11,335 woorden,
den 13 Jan. 14,076, den 14 Jan. 10,597, den 15 Jan. 5,350, te zamen 41,358 woorden.
Het eerste dagbladtelegram werd elken dag aangeboden te ongeveer helf twaalf, het laatste was gewoonlijk voor 5 uren overgeseind. Toch hebben de andere telegrammen geen noemenswaardige vertraging ondervonden.