zaterdag 21 augustus 2010

Martinus Hoek

Martinus Hoek geboren in 's Gravenhage in 1835 als zoon van Andries Hoek en Johanna Maria de Witt

InventarisnummerUG-5234
Themauniversiteitvakgebieden
Verhaalhooglerarenportretten
Personen en instellingenHoek, M.
Collectienatuurwetenschappensterrenkunde
Categoriebeeldmateriaal
Materiaalolieverf
Afmetingenhoogte: 56 cm, breedte: 67 cm
Opschriftrb, 1875 (signering)
VervaardigerJ.H. Neuman
Datering1875 - 1875
InstellingsnaamUniversiteitsmuseum Utrecht

Portret van Martinus Hoek, geboren 1834, hoogleraar in de astronomie aan de Utrechtse hogeschool (1859-1873), overleden 1873.

Borstbeeld van voren, in toga.opmerkingen
Fotoreproductie van een anoniem schilderij uit ca. 1860.


Overleden op 38 jarige leeftijd te Den Haag op 03-09-1873
Hij trouwt op 34 jarige leeftijd op 29-04-1860 te Zwijndrecht
Huwelijk Martinus Hoek en Petronella Agatha Brouwer, 29-04-1869
met Petronella Agatha Brouwer 18 jaar oud geboren in Den Haag .
Ze is de dochter van

Petrus Marius Brouwer burgemeester van Dordrecht en
Johanna Geertruij Vorderman
akte 12 gemeente Zwijndrecht.
kinderen uit het huwelijk van het echtpaar Hoek-Brouwer zijn.
1.Maria Catharina Jacoba Wilhelmina Hoek
geboren 21-05-1870 te Utrecht.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 115 Aktenummer: 955
Aangiftedatum: 23-05-1870
Zij overlijdt 17-11-1871 op 1 jarige leeftijd.
2.Marius Petrus Hoek
geboren 28-08-1872 te Utrecht.
Na zijn overlijden hertrouwt zij met
Cornelis Johan Knoote 44 jaar oud en gepensioneerd luitenant Kolonel 

Hoek, Martinus]

HOEK (Martinus), geb. 13 Dec. 1834 te 's Gravenhage, overl. te Utrecht 3 Sept. 1873 als hoogleeraar in de sterrekunde aan de utrechtsche hoogeschool. Zijn vader, Andries Hoek, een kundig en zeer geacht chirurg te 's Gravenhage, was gehuwd met Johanna Maria de Wit, en M.H. ontving in zijn geboortestad zijne opleiding op het gymnasium onder leiding van den rector C. Bax. Hij gaf daar reeds blijken van groote vlugheid en zin voor wetenschappelijke studie, maar tevens van een sterk onafhankelijkheidsgevoel en afkeer om in het gewone maatschappelijke gareel te loopen, vooral als hij daardoor eenigermate in zijne gewone werkzaamheden gehinderd werd. Zoo zorgde hij er b.v. voor, door in zijn werk steeds enkele fouten te maken, dat hij nimmer de eerste maar altijd de tweede in zijne klasse bleef. Deze karaktereigenschappen zijn hem steeds bijgebleven en, hoe voordeelig ze ook voor zijne wetenschappelijke werkzaamheid waren, ze zijn toch in zijn later leven meer dan eens oorzaak geweest van minder aangename verhoudingen en van minder juiste waardeering van zijn persoon.
Hij liet zich 7 Sept. 1852 als student te Leiden inschrijven met het plan om op het voetspoor van zijn vader, dien hij zeer vereerde, in de geneeskunde te gaan studeeren. Na zijn propaedeutisch examen ging hij echter over tot de philosophische faculteit en beoefende vooral de sterrekunde onder Kaiser's leiding. In Augustus 1856 werd hij als opvolger van J.A.C. Oudemans tot observator benoemd en hij promoveerde 30 Oct. 1857 op eene dissertatie Over de kometen van de jaren 1556, 1264 en 975en hare vermeende identiteit. Na het vertrek van J.A.C. Oudemans als hoofdingenieur van den geographischen dienst in Ned.-Indië werd hij in diens plaats benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de sterrekunde te Utrecht, welke betrekking hij op 24 Juni 1859 aanvaardde met eene rede over de Herleving der Sterrekunde, 1 Mei 1867 volgde zijne benoeming tot gewoon hoogleeraar.
Als observator te Leiden had hij zich ijverig bezig gehouden met waarnemingen, waarvan de uitkomsten in hoofdzaak in de Astronom. Nachrichten zijn meegedeeld. Na zijne benoeming tot hoogleeraar heeft hij zich echter weinig meer met sterrekundige waarnemingen bemoeid. Ten deele was dit zeker, omdat hij meende zijne niet sterke gezondheid zooveel mogelijk te moeten sparen; zijne zusters toch waren alle op betrekkelijk jeugdigen leeftijd aan tering gestorven en alleen een jongere broeder was hem overgebleven. Hij hield zich dan ook te Utrecht vooral bezig met theoretische onderzoekingen, in de eerste plaats over de voortplanting van het licht in zich bewegende vaste lichamen, welke hij zoowel uit de theorie als uit proefnemingen afleidde. Zijne uitkomsten heeft hij medegedeeld o.a. in de Recherches astronomiques de l' Observatoire d' Utrecht, waarvan hij 4 afleveringen uitgaf. Later heeft hij zich bezig gehouden met zeer belangrijke onderzoekingen over kometensystemen, waarvan de verschillende deelen achtereenvolgens het zonnestelsel bereiken, en hij trachtte daaruit gegevens omtrent de voortgaande beweging van het zonnestelsel af te leiden. Voor
[p. 1119]
een groot deel zijn deze opgenomen in de M. Not. of the Royal Astronomical Society.
In de eerste jaren van zijn verblijf te Utrecht heeft H. met eenige studenten een aanvang gemaakt met de samenstelling van een catalogus van vergelijkingssterren uit de Astron. Nachr. die later door N.M. Kam (zie dat artikel in dit deel) is ter hand genomen en tot een goed eind gebracht.
Omstreeks 1866 trad H. in betrekking tot de stoomvaartmaatschappij Nederland, waarin hij aanleiding vond tot de behandeling van zeevaartkundige vraagstukken en tot strenge onderzoekingen van chronometers en kompassen. Hij trad, Zwijndrecht 29 April 1869, in het huwelijk met mej. G.A. Brouwer; van zijne beide dochtertjes stierf eene op zeer jeugdigen leeftijd. Er bestaat een anonieme steendruk van zijn portret.
Zie: Levensbericht in Utr. Stud. Almanak 1874, 185.
van de Sande Bakhuyzen

the Hoek experiment 

Het echtpaar Hoek-de Witt

Andries Hoek werd geboren in de Lier in 1808 en trouwde op 24 jarige leeftijd met de 22 jarige Johanna Maria de Witt op 25-04-1832 in Den Haag (akte 75).
Uit dit huwelijk
Jakobus Simon Hoek
Martinus Hoek
Catharina Johanna Hester Maria Hoek
Jakoba Cornelia Hoek
Isaac Hermanus Jacobus  Hoek  augustus 1839 te 's-Gravenhage
Johanna Maria Hoek.
Wilhemina Martina Leonora Hoek
Vader van Andries Hoek is Jacobus Hoek predikant geboren te Wissekerke in 1765 overleden op 70 jarige leeftijd op 01-02-1835 in de Lier . Hij was de zoon van Izaak Hoek.
Moeder van Andries is Hesther Hess geboren circa 1767 te Gouda (ZH), overleden op dinsdag 21 Mei 1822 te De Lier (ZH), dochter van Hendrik Hermanus HESS en Maria Petronella van HOMBERGEN
Het echtpaar Hoek Hess
Uit dit huwelijk:
1. v Hendrika Hermina Jacoba, gedoopt op vrijdag 29 September 1797 te Arnemuiden (Z) (zie 105).
2. m Izaak Hermanus Jacobus, apothecar, geboren op zaterdag 19 Oktober 1799 te Arnemuiden (Z).
Huwelijksakte 43 Gemeente Goes 12-10-1838
Bruidegom Izaak Hermanus Jacobus Hoek
Geboortedatum: 19-10-1799
Leeftijd: 38
Geboorteplaats: Arnemuiden
Bruid Zijwerta Diederika van der Bilt Hamer
Geboortedatum: 09-08-1800
Leeftijd: 38
Geboorteplaats: Goes
Vader bruidegom Jacobus Hoek
Moeder bruidegom Hesther Hess
Vader bruid Gerard de Witt Hamer
Moeder bruid Susanna Maria van der Bilt
3. v Elizabeth, geboren circa 1803 te Arnemuiden (Z), overleden op donderdag 1 December 1859 te De Lier (ZH).


Vader van Johanna Maria de Witt is Martinus de Witt
Haar moeder is Catharina Theunisse van der Zwan
Uit dit huwelijk :
Johanna Maria de Witt geboren 1810 in Den Haag
Cornelis Martinus de Witt geboren 1808 in Den Haag .Hij trouwt op 25-04-1832 op 24 jarige leeftijd met Katrina Elizabeth van Santen 25 jarige dochter van Pieter van Santen en Aletta Borgina Termeer
Op 28-07-1841 trouwt de dan 33 jarige weduwnaar Cornelis Martinus met de 25 jarige Johanna Geertrui Vorderman.
Dochter van Jacobus Adolf Vorderman
Moeder bruid Wilhelmina van Vliet


Posted by Picasa

zondag 15 augustus 2010

the kidnap

Ook de buitenlandse pers besteedde volop aandacht aan the kidnap.
A WONDERFUL STORY OF KID NAPPING.

A remarkable trial commenced on January 12th before the tribunal of Arnheim. The prisoners are Mrs Bulkley-Becking, the widow of au English professor, who resided at the Hague, a lady of 55, wealthy, and who has a wide reputation for philanthropy; Mr KIoppers, a man of 44 years ; and Miss Schlingemann, a connection of Mrs Bulkley by marriage. They are charged with attempting to abduct the two children of Mr Honk, a resident at Apeldoorn. In 1876 Mrs Bulkley's daughter Mary married Mr Hock, and she became the mother of two boys— Henry William, born in 1878, and Martinus, born in 1880. At first the entire family lived together, but some unpleasantness arose, and the young people took up their abode elsewhere. To the child Henry Mrs Bulkley was the godmother, and she took so great a personal interest in his education as gave umbrage to her son-inhw, who said she was spoiling the child. In 1882 Mrs Hock died under circumstances which excited her mother's suspicions. The little boy Henry told his grandmothersomething about his mother's deathbed which deepened the old lady's indignation and alarm ; and Mr Hock's subsequent proceedings in engaging a Miss Van Espen as governess, and his demeanour on the death of his father created an intense feeling of hostility on the part of Mrs Bulkley. Regarding herself as in a measure responsible to the memory of her deceased daughter for the bringing up of the children, she proceeded to the school where the little boy Henry, then six years old, was a boarder, and carried him off with her to England, where she placed him in the charge of the Rev. Mr Billington. Mr Hock followed, recovered his child, and took him home to Holland. After this time, wherever the children were taken Mrs Bulkley followed them— to Switzerland several times— until finally she concerted a desperate project for obtaining possession of her grandchildren. She engaged Kloppers to go with Miss Schlingemaun to London, where they hired from Messrs Cox and King the steam yacht Cecile, Captain Hayman, for £.500 per month. The yacht was provisioned for several weeks, bountifully supplied with children's clothing and toys, and sent to Ymuiden. Kloppers next proceeded to Amsterdam, and engaged a few men to astist him in " a danperous affair concerning a mad person." After a preliminary visit to Apeldoorn the hired men concluded that eight men would be required to carry out the project. While some of them were discussing the matter in the streets of Amsterdam they were overheard by the police, who so managed that two of their number should be of the abducting party. On the evening of September 29, 1885, the conspirators were to have effected the abduction, but it failed through the police, and Mrs Bnlkley aud Miss Schlingemann were arrested two days later.


The tribunal at Arnheim gave judgment in the case of three prisoners — an elderly English lady named Bulkley, a Dutchman named Kloppers, and a young lady named Schlingemann — who were tried some time ago, charged with attempting to caiTy off from their father's house the two grandsons of the principal prisoner. The Court declared all throe prisoners guilty. Mrs I Bulkley was sentenced to 18 months' im- I prisoninent, Herr Kloppers to 12 months' imprisonment, and Miss Schlingetnann to o days' solitary confinement. The prisoners have given notice of appeal. From | the evidence it would appear that since her : daughter's death Mrs Bulkley had made ' repeated attempts to get possession of the j children, under the impression that their ; father was bringing them up improperly, j At last a body of men were hired to kid- | nap the children, and Mrs Bulkley had brought from England, at great expense, a yacht in which to carry the boys away.

Het echtpaar van Weerden-Pluygers

Jacob van Weerden geboren 9 november 1753 te Utrecht, overleden voor 1840, trouwt 23 april 1775 in de Scheveningse kerk (otr 9 april 1775) met Maria Pluygers, jongedochter van 's Gravenhage, gedoopt 30 april 1749 in de Grote Kerk te Den Haag, begraven 25 maart 1803 in de Grote Kerk te Den Haag (impost f 15,00 3e klas), dochter van Rut(gert) Pluygers en Geertruy Verdugt. Beiden wonen in Den Haag. Is Jacob kapitein ter zee in 1775.

Jacob her­trouwt 16 augustus 1815 te Den Haag met Hendrina Bekker, geboren in 1784 te Den Haag, overleden 11 december 1858 te Den Haag, dochter van Hendrik Bekker en Katharina de Wolf.

Jacob is kamerbewaarder. Dochter Henriette Jacqueline blijft bij haar ouders wonen. Zij wonen Princegracht 70, Den Haag (1840).

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Alida Rutgerdina, gedoopt 23 juli 1775 Den Haag (Grote Kerk)

2 Geertruy, geboren 5 juli 1778 Den Haag

3 Henri, geboren in 1781 Den Haag

4 Jacob, gedoopt 19 juni 1782 Den Haag (Grote Kerk)

Kinderen uit het tweede huwelijk:

5 Jacob Hendrik, geboren 8 november 1815 Den Haag

6 Henriette Jacqueline, geboren 4 februari 1819 Den Haag

Alida Rutgerdina van Weerden gedoopt 23 juli 1775 in de Grote Kerk te Den Haag (de vader is bij de doop absent), begraven 28 juli 1806 te Utrecht in de Buurtkerk (bijgezet met de baar, f6,-). Zij trouwt 29 januari 1804 te Den Haag in de Hoogduitse kerk en het stad­huis (otr 1 januari 1804) met Jo­han­nes van Boom, geboren in Utrecht. In 1804 laten zij zoon Dirk Jacob dopen in Den Haag. Bij het overlijden van Alida zijn er meerdere kin­de­ren. Zij wonen op de Nieuwe Gracht, Utrecht (1806).

Geertruy van Weerden gedoopt 5 juli 1778 te Den Haag gaat in Delft (Oude Kerk) in ondertrouw op 20 september 1800, trouwt 5 oktober 1800 in Den Haag in de Hoogduitse kerk en het stadhuis (otr 21 september 1800 Den Haag) met Jo­han­nes Hendricus de Lange, weduwnaar wonend in Delft.


Henry van Weerden geboren in 1781 te Den Haag, overleden 20 december 1847 te Den Haag trouwt 15 maart 1807 te Den Haag in de Nieuwe Kerk en op het stadhuis (otr 1 maart 1807) met de 16-jarige Maria Catharina Happel, geboren 13 juni 1790 te Den Haag, overleden 6 oktober 1871 te Den Haag, dochter van Remigius Adolphus Happel en Elisabeth de Zwaan.

Henri wordt op 12 mei 1801 door de "Raad der Americaanse Coloniën en Bezittingen van de Bataaffsche Republiek" te 's Gravenhage aangesteld tot adsistent der etablissementen van de Lande op de Kust van Guinea. Op 13 augustus 1801 is de eedaflegging binnen het hoofdkasteel St George d'Elmina. Op 18 augustus 1803 wordt hij Provisionele tweede resident van het Forteresse Orange tot Saccondie (=Sekondi). (zie NL 1956, pag 376, verhaal van Mr.W.de Vries). Elmina is één van de vijf slavenforten aan de goudkust. De alleenheerschappij over de Goudkust wordt in 1871 geruild voor het alleenrecht op Sumatra.

Henry sluit op 23 november 1832 een hypotheek af voor Hof Spuiwijk 9 nr.116 te Den Haag.

1 Elizabeth Henriëtte, geboren 23 maart 1808, gedoopt 10 april 1808 Den Haag
Elizabeth Henriëtte van Weerden geboren 23 maart 1808, gedoopt 10 of 28 april 1808 te Den Haag in de Nieuwe Kerk, doopgetuigen is Elizabeth Happel, geboren de Zwaan. Elisabeth is lid van de Waalse kerk. Zij o­ver­lijdt 16 februari 1877 te Den Haag. Elizabeth trouwt 21 oktober 1829 te Den Haag met Gilles Bartho­lomeus Anthony Bek­king, geboren 29 december 1807 en gedoopt 31 januari 1808 in de Grote kerk te Den Haag, overleden 7 juni 1882 te Den Haag, zoon van Gerrit Bekking en Lydia Mijné. Gilles is particulier, lands-solliciteur en Ned Herv. Op 17 september 1831 wordt in Den Haag hun dochter Elizabet Henriëtte geboren, zij hebben ook een dochter Marie Catharine, eveneens geboren in september 1831. Zij wonen Wagenstraat 162, Den Haag (1831).

Jacob van Weerden gedoopt 19 juni 1782 Den Haag in de Grote Kerk, peter en meter zijn Frederik van Weerden en Johanna van der Swan. Zijn vader Jacob is tijdens de doop in het buitenland.

Henriëtte Jacqueline van Weerden geboren 4 februari 1819 te Den Haag, overleden 28 november 1882 te Den Haag blijft ongehuwd. Zij woont in Scheveningen.

Theodora van Weerden gedoopt 4 februari 1759 te Utrecht, begraven 14 april 1808 in de Buurtkerk te Utrecht (bijgezet met de baar f6,-). Zij trouwt met Dirk van Boom. Bij haar overlijden heeft zij man en minder- en meer­der­ja­ri­ge kinderen. Zij wonen in de Jerusalemsteeg, Utrecht (1808).

Gerrit van Weerden geboren 11 februari 1762 te Utrecht trouwt.

Willem van Weerden gedoopt 18 augustus 1765 te Utrecht, overleden 2 mei 1830 te Den Haag en volgens de overlijdensakte ongehuwd. Maar in Utrecht trouwt hij 8 juni 1814 met Elisabeth Storm, gedoopt 26 januari 1785 te Lienden, dochter van Cornelis Storm en Sara Dorothea Elisabeth Sorg. Willem is kamerbehanger en bediende. Wouter van Weerden (E295.62) treedt op als coördinator bij de verdeling van de erfenis, de schulden van Willem dienen bij hem aangemeld te worden voor 15 augustus 1830.

Geertruijd Adams (van Weerden), begraven 16 november 1655 te Naarden trouwt met Gerrit Cornelisse, weduwnaar van Niesjen Maesen. Zij krijgen in Naarden de volgende kinderen: Adam (gedoopt 1 november 1647), Aeltjen (gedoopt 13 november 1648), Adam (gedoopt 12 mei 1651), Aeltjens (gedoopt 13 februari 1654)

Stijntje Adamse van Weerden, begraven 18 oktober 1701 te Naarden, trouwt met Claes Hermansen. Samen hebben zij een zoon Arent (gedoopt 24 april 1654 te Naarden). Stijntje vertrekt op 25 maart 1657 met attestatie van Budel, waar haar broer Willem schoolmeester is, naar Naarden om daar "wederom" te wonen. Op 22 juni 1657 is zij met attestatie van Naerden weer terug in Budel. Zij trouwt met Jan Abramsen en krijgt in Naarden nog twee dochters Belia (gedoopt 4 mei 1664) en Aeltjen (gedoopt 12 mei 1666).

donderdag 12 augustus 2010

John Bulkley and the Wager


An interesting story about John Bulkley.
As the Wager, now on her own, continued beating to the west, the question was when to turn north. Do it too early and the risk of running the ship aground was very high - something that the crew were already very aware of given the previous near miss. However, the crew were severely depleted with scurvy; every day more victims were going down with the condition and there was a shortage of seamen to handle the ship. The question of when to turn north became contentious when Captain Cheap stated his intention to make for the Island of Sirocco. The Gunner, John Bulkley objected strongly to this proposal and instead argued that the secondary rendezvous, the Island of Juan Fernandez should be their destination since it was not as close to the coast as Sirocco and therefore less likely to result in wrecking the ship on a lee shore. It should be noted that although Bulkley's executive responsibility was as Gunner onboard the Wager, an officer rank in the Navy at the time, he was undoubtedly the most capable seaman on the ship. Navigation was technically the responsibility of the Master, Thomas Clark, but he, along with most of the officers on board, was held in thinly-disguised contempt by Cheap.

Bulkley tried to persuade Cheap to change course, arguing that the ship was in such a poor condition that the ability to carry the required sail plans to beat off a lee-shore or come to anchor was compromised therefore making his decision to head for Sirocco very dangerous, especially as the land was poorly charted. In the event Bulkley was to prove exactly right, but Cheap refused to change course.

On 13 May 1741, at nine in the morning, John Cummins, the carpenter, went forward to inspect the chain plates. Whilst there he thought he caught a fleeting glimpse of land to the west. The lieutenant, Baynes, was also there but he saw nothing, and the sighting was not reported. At the time, sighting land to the west was thought to be impossible, however the Wager had entered a large uncharted bay, and the land to the west was later to be called Peninsula Tres Montes. At two in the afternoon land was positively sighted to the west and northwest and all hands were mustered to make sail and turn the ship to the southwest. During the frantic operations which followed, Cheap fell down the quarterdeck ladder and dislocated his shoulder, and was confined below. There followed a night of terrible weather. The ship was in a disabled and worn-out condition, severely hampering efforts to get clear of the bay. At four thirty am, the ship struck rocks repeatedly, broke its tiller, and although still afloat was partially flooded. Invalids below who were too sick to get out of their hammocks were drowned.

Bulkley and another seaman began steering the ship with sail alone towards land, but later in the morning the ship struck again, this time fast.

[edit] Shipwrecked on Wager Island
The Wager had struck rock on the coast of what would subsequently be known as Wager Island. Some of the crew broke into the spirit room and got drunk, armed themselves and began looting, dressing up in officers' clothes and fighting. Aside from this, 140 other men and officers took to the boats and made it safely on shore, however their prospects were now desperate. The island was far into the southern latitudes at the start of winter with little food. In addition to this, the crew were dangerously divided, with many of them blaming the Captain for their predicament. On the following day, Friday 15 May, the ship bilged amidships and many of the drunken crew still on board drowned. The only members of the crew now left on the Wager was the Boatswain, John King and a few of his followers. King was a rebellious character, and as events would prove an extremely dangerous murderer.

[edit] Mutiny
Cast ashore in dreadful conditions, the crew of the Wager were frightened and angry with their Captain. Dissent and insubordination soon became increasingly common. King even fired a four pounder from the Wager at the Captain's hut to induce someone to collect him and his mates once they began to fear for their safety on the wreck.

The rebellious thoughts of the crew was a great fear. Any dissent by seamen or officers within the contemporary Royal Navy was met with a brutal and energetically-pursued vigour. Anyone found guilty of mutiny would be pursued for the rest of their lives across the globe, and to be found guilty required very little insubordination by today’s standards. There could only be one rapidly executed sentence; death.

The crew knew they were playing an extremely dangerous game and there was a continual effort to build a narrative to justify their rebellious actions. Full mutiny indeed would not even have occurred had the Captain agreed to a plan of escape devised by Bulkley, who had the confidence of most men, to convert and improve the boats for open sea and make their way home via the Magellan Straits to Portuguese Brazil or the British Caribbean and then home to England. Bulkley was certainly skilful enough to give the plan at least some chance of success. Despite much prevarication in the ensuing negotiations, Captain Cheap would not agree to Bulkley's plan. If discipline for ordinary seamen was brutal, the officers were no better off. The importance of doing one's utmost to complete a mission was implicit.

Aware that he had lost his ship, Cheap was in a predicament; in such a situation a court martial was automatic, and if found guilty he could be thrown out of the Navy and into a lifetime of poverty and isolation at best. At worst he could be found guilty of cowardice and executed by firing squad. Cheap wanted to head north along the Chilean coast to rendezvous with Anson at Valdivia. This was essentially the impasse which led to the mutiny. Many other events occurred which were used by the mutineers to justify their actions, including the shooting by Cheap of a drunken insubordinate midshipman called Cozens, who shot in the face at point blank range. He was refused medical aid on the orders of the Captain and took ten days to die in agony. Outrageous as this action was, Cheap was only feeding ammunition to the mutineers who were now trying to claim that he was guilty of murder and therefore could be forced to return to England for trial.

The carpenters continued modifying the boats for an as-yet undecided plan of escape. Most importantly they were lengthening the pinnace to increase the number of men it could carry. Once this boat was ready, events must necessarily come to a head. On 9 October, armed men entered Cheap's hut and bound him, claiming that he was now their prisoner and they were taking him to England for trial for the murder of Cozens. To further justify their actions the mutineers managed to convince the incompetent and weak First Lieutenant, Baynes, to assume command of the expedition. At this point a still-bound Cheap said “you will doubtless be called for account for this hereafter”. The die was cast, but these words terrified those who heard them, especially Baynes. The gunner and carpenter also began to have doubts, however all were committed now to Bulkley's plan, with their Captain bound and their prisoner.

Exactly why Cheap allowed things to escalate over so many months, continually referred to further prosecution of the mission when this was unrealistic, and failed to take any precautions to prevent a conflict arising is unclear. He may have been thinking that the Admiralty would place the prosecution of a mutiny in precedence over some neglect in sailing orders. In such a situation support for the Captain would need to be applied to successfully prosecute the mutineers.[2]

[edit] The Voyage of the Speedwell

Satellite image of the Straits of MagellanAt noon on Tuesday 13 October 1741, the Speedwell got under sail with the cutter and barge in company. Cheap refused to go in the Speedwell and to the relief of the mutineers he agreed to be left behind with two marines who were earlier shunned for stealing food. Everyone expected Cheap to die on Wager Island, making their arrival in England much easier to explain. Bulkley even assumed this by putting in his journal that day, "this was the last I ever saw of the Captain". In the event, both would make it back to England alive to tell their version of events, Cheap some two years after Bulkley.

Initially the voyage of the Speedwell got off to a bad start. After repeatedly splitting sails, the barge was sent back to Wager Island where there were additional stores. Two midshipmen, John Byron and Alexander Campbell, were part of the nine who returned. Once back at Wager Island they were greeted by an overjoyed Captain, delighted at their wish to remain with him. By the time Bulkley sailed back to Wager Island in search of the missing barge and men, all had disappeared. The Speedwell and the cutter therefore turned and made south once more. The journey was arduous and food was in very short supply. On 3 November the cutter parted company; this was serious as the cutter was needed for inshore foraging work. By now Bulkley was despairing of the fifty nine men in the Speedwell. Most were in the advanced stages of starvation, exposed in a desperately cold open boat and had lapsed into apathy; others were ready to resort to murder to survive. Some weeks later however there was some good news, the cutter was sighted and re-joined company, but it was not to last. Some days later, at night she broke loose from her consort and was wrecked on the coast. Of the 81 men originally who had sailed ten had now perished.

As food began to run out and the situation became desperate, ten men were picked out and forced to sign a paper consenting to being cast ashore on the uninhabited frozen bog-ridden southern coast of Chile. It was a death sentence. Sixty men now remained in the Speedwell. Eventually they entered the Strait of Magellan, in monstrous seas which threatened the boat with every wave. Men were now dying from starvation regularly. Some days after exiting the Magellan Straights, the boat moved closer to land in order to take in water and hunt for food. As the last of these supplies were being taken on board, Bulkley made sail abandoning eight men on the shore, for what he thought was certain death. Once again such actions would return to haunt Bulkley far into the future. Only 33 men now remained in the Speedwell.

After a brief stop at a Portuguese outpost in the River Plate, where the crew were fleeced by the locals for provisions and cheated by a priest who disappeared with their fowling pieces (shotguns) on the promise of returning with game, the Speedwell set sail once more and eventually on 28 January 1742 sighted the Rio Grande after a journey of over 2000 miles in an open boat full of desperate and starving men which took 15 weeks. Of the 81 men who set off, 30 had now arrived into Rio. Even if returning to England was now more likely, Bulkley and the other survivors were now thinking hard about how to explain what had happened.

[edit] Captain Cheap's Group

Title Page of Byron's BookTwenty men remained on Wager Island after the departure of the Speedwell. Poor weather during October and November continued. One man died of exposure after being marooned for three days on a rock for stealing food. By December and the summer solstice, it was decided to launch the barge and the yawl and skirt up the coast 300 miles to an inhabited part of Chile. During bad weather the yawl was overturned and lost, with the quartermaster drowned.

The loss of this boat meant that there was not enough room for everyone in the barge, and therefore 4 of the most helpless, all marines, were left on the shore to fend for themselves. Fourteen now were left in the barge. After repeated failed attempts to round a headland, it was decided to return to Wager Island and give up all hope of escape. The four stranded marines were looked for but had disappeared. Two months after leaving Wager Island, Captain Cheap's group returned; there were only 13 left now, after another man died of starvation.

Back at the island Captain Cheap did himself little credit by claiming captain's privileges to take more food than the others and do less work. Fifteen days after returning to Wager Island the men were visited by a party of astonished Indians.

After some negotiation, with the surgeon speaking Spanish, it was agreed that they would guide the castaways to a small Spanish settlement up the coast, for which the barge would be traded. John Byron, in his book [3] gives a detailed account of the journey to the village of Castro in Chile, but suffice to say it was a horrific ordeal that took four months and during which ten men died of starvation, exhaustion and fatigue, leaving only one marine, Midshipmen Campbell and Byron, and Captain Cheap as survivors.

[edit] Bulkley & the Speedwell survivors return to England
The 30 mutineers in Rio Grande had an anxious time before eventually securing passage to Rio de Janeiro on the brigantine Saint Catherine which set sail on Sunday 28 March 1742. Once in Rio de Janeiro internal and external diplomatic wrangling continually threatened to terminally complicate either their lives, or at least their return to England. John King didn't help. He formed a violent gang that spent most of its time terrorising their shipmates, who in turn spent most of their time moving to the opposite side of Rio to wherever King was [4]. However, Bulkley, the Carpenter and Cooper eventually secured passage to Bahia in the Saint Tubes, which set sail on 20 May 1742, where with great relief they left the Boatswain John King behind to continue creating havoc in Rio de Janeiro. On 11 September 1742, the Saint Tubes left Bahia bound for Lisbon, and from there they embarked on HMS Stirling Castle on 20 December bound for Spithead, England, arriving on New Year's Day 1743 after an absence of more than two years. On the orders of the Admiralty the three returning Wagers were detained onboard pending a decision.

[edit] The Survivors of Captain Cheap's group return to England
In January 1742, as Bulkley was returning to Spithead, the four survivors of Cheap's group had spent seven months in Chaco. Nominal prisoners of the local governor, they were actually allowed to live with local hosts and were left unmolested. The biggest obstacle in Byron's efforts to return to England at this time was the old lady who looked after him, and her two beautiful daughters, all of who became very fond of him and were extremely reluctant to see him go. The small group were then shipped to Valparaiso, where they were flung into a prison cell, and their destiny now became very difficult to predict.

[edit] The abandoned survivors of the Speedwell group return to England
Left by Bulkley at Freshwater Bay, in what is today the resort city of Mar del Plata,[5][6] were eight men who were now in dire straits. Alone, starving, sickly and in hostile remote country any thoughts of making it back to England must have seemed fantastic. After a month of living on seals killed with stones to preserve ball and powder the group began the three hundred mile trek north to Buenos Aires. At this time the greatest fear were the Tehuelche natives, who were known to live in the area. After a 60 mile trek north in two days they were forced to return to Freshwater Bay because they were unable to locate any fresh water. Once back they decided to wait for the wet season before making another attempt, but this again failed in May, this time due to a lack of food. They now became more settled in Freshwater Bay, built a hut, tamed some puppies they took from a wild dog and even began raising pigs. This relatively peaceful existence was disrupted when one of the group spotted a what they described as a tiger (likely a cougar or even a jaguar) reconnoitering their hut one night, and another sighting of a big cat shortly after had the men hastily planning another attempt to walk to Buenos Aires.

When most of the men were out hunting, a group of four returned to find the two left behind to mind the camp were murdered, their hut was torn down and all their possessions taken. Two other men who were also out hunting in another area disappeared and their dogs made their way back to the devastated camp. The four men left alive now left Freshwater Bay for Buenos Aires accompanied by 16 dogs and two pigs.

They didn't get very far, and once more, for the third time, were forced to return to Freshwater Bay where shortly after a large group of Indians on horseback surrounded then and took them all prisoner and enslaved them. After being bought and sold four times, they eventually were taken to the local chieftain's camp. Here they were treated much better when he learned that they were English and more importantly were at war with the Spanish. By the end of 1743, after eight months as slaves, they eventually represented to the chief that they wished to return to Buenos Aires. This was agreed, with the exception of John Duck, who was mulatto and who therefore the Indians felt should remain. An English trader in Montevideo, upon hearing of their plight, put up the ransom of $270 for the other three and they were released. On arrival in Buenos Aires, the governor flung them in jail after they refused to convert to Catholicism. In early 1745 they were moved to the ship Asia where they were to work as prisoners of war. After this they were thrown in prison once more and chained and on a bread and water diet for 14 weeks before a judge eventually ordered their release. They arrived back in London via Portugal on 5 July 1746.
John Bulkley wrote a book about it.
And there is another one as well.
And it was reported in the Dutch newspapers.

zondag 1 augustus 2010

Het echtpaar van Weerden-Happel

Hendrik (Henry) van WEERDEN,geboren in 1781 te Den Haag, overleden 20 december 1847 te Den Haag zoon van Jacob van WEERDEN en Maria PLUYGERS
trouwt 15 maart 1807 te Den Haag in de Nieuwe Kerk en op het stadhuis (otr 1 maart 1807) met de 16-jarige Maria Catharina Happel, geboren 13 juni 1790 te Den Haag, overleden 6 oktober 1871 te Den Haag, dochter van Remigius Adolphus HAPPEL en Elizabeth de ZWAAN.
overleden Wed. H. van Weerden, geb. Happel, 81 j. 's Hage.
11-10-1871

Henri wordt op 12 mei 1801 door de "Raad der Americaanse Coloniën en Bezittingen van de Bataaffsche Republiek" te 's Gravenhage aangesteld tot adsistent der etablissementen van de Lande op de Kust van Guinea. Op 13 augustus 1801 is de eedaflegging binnen het hoofdkasteel St George d'Elmina. Op 18 augustus 1803 wordt hij Provisionele tweede resident van het Forteresse Orange tot Saccondie (=Sekondi). (zie NL 1956, pag 376, verhaal van Mr.W.de Vries). Elmina is één van de vijf slavenforten aan de goudkust. De alleenheerschappij over de Goudkust wordt in 1871 geruild voor het alleenrecht op Sumatra.

Henry sluit op 23 november 1832 een hypotheek af voor Hof Spuiwijk 9 nr.116 te Den Haag.

Uit dit huwelijk van Henry en Maria.
1. Elisabeth Henriette
2.Helena Julia Happel.
De zus van Maria trouwt