zaterdag 18 december 2010

Vrij

Mevrouw Bulkley, die sedert primo September in de gevangenis te Rotterdam is opgesloten, is sedert haar aankomst ongesteld. Zoodra zij arriveerde , moest men haar naar de ziekenzaal brengen; zij moet het zich zeer hebben aangetrokken, dat de Koning haar geen gratie heeft geschonken. M.
3-10-1886
Gemengd Nieuws.
Naar aanleiding van geneeskundige rapporten, is thans aan mevrouw Bulkley ontheffing van haren verderen straftijd verleend.
Zij is in vrijheid gesteld en naar Den Haag vertrokken.
7-10-1886
Naar wij vernemen, heeft mevronw Bulkley, naar aanleiding van de geneeskundige rapporten , kwijtschelding verkregen van haren overigen straftijd, en is zij Dinsdag avond in vrijheid gesteld. Zwaar ziek is zij uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam naar het Victoria hotel vervoerd