maandag 30 mei 2011

HENRY v. WEERDEN En COMP

NIEUW MAGAZIJN.
HENRY v. WEERDEN En COMP., Hof Leveranciers van H. M. de Koningin , in de Hoogstraat, n°. 345, hebben de eer de Dames te berigten , dat hun MAGAZIJN ruim voorzien is van alle soorten van Zijden Stoffen, Lange en Vierkante Shawls en Zijden Doeken, Écharpes, Foulards en Nieuwe Stoffen voor Kleedjes, Broderien, Fijne Bloemen, Linten, Guirlandes , Parasols en Marquisen Handschoenen, Jaconats, Neteldoeken en andere nieuwe goederen. NB. Alle soorten van Fournituren voor Mode maaksters tot zeer billijke prijzen.
Dagblad van 's Gravenhage 09-05-1842

zondag 22 mei 2011

Het echtpaar Bekking-Bernard


Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Den Haag
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 333
Datum: 20-10-1826
Bruidegom Adrianus Johannes Gerrit Bekking
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Den Haag
Bruid Maria Catharina Bernhard
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Den Haag
Vader bruidegom Gerrit Bekking
Moeder bruidegom Lydia Mijné
Vader bruid Fredrich Adolph Bernhard
Moeder bruid Maria Catharina Eichenher
Adrianus is dus de broer van Gillisen getuige bij diens huwelijk en zoon van Gerrit Bekking.

Ondertrouwd A. J. G. BEKKING met M. C. BERNHARD. den 6 October 1826. 'S GRAVENHAGE, Strekkende deze tot kennisgeving aan vrienden en bekenden
Getrouwd A. J. G. BEKKING, met M. C. BERNHARD. den 20 Occober 1826 's Gravenhage ,10 Febr., Wed. A. J. G. Bekking, geb. M. C. Bernhard, 83 j.,
13-02-1884

vrijdag 20 mei 2011

Het echtpaar Bekking-Myné

 
Posted by Picasa


Heden overleed, aan verval van krachten in den ouderdom van circa 68 jaren, mijn. geliefde echtgenoot, de weledele Heer GERRIT, BEKKING, in leven Notaris en Solliciteur alhier;,
L. MYNÉ, 'SGRAVENHAGE wed. G.Bekking , den 24 Maart 1823.
Het kantoor, gecanteerd hebbende onder de firma van Ac.Mijné en comp. zal provisioneel gecontinueerd worden

De aanstelling van Gerrit Bekking als solliciteur.
De ALGEMEENE SECRETARTS van het STAATSBEWIND der BATAAFSCHE REPUBLYK . als ten dezen geauthoriseerd, brengt ter kennis van elk en een iegelyk, welke zulks mogte aangeven : Dat bet Staatsbewind, zoo ter bevordering van het belang van "sLands Ingezetenen in het algemeen,als ter conservatie van eene geregelde orde en behandeling van de gang van zaken , mitsgaders verzekeringe eener rigtige en geregeldeexpeditie op Bureaux van welgedagte bewind.- in het byzonder by Besluit van den 6 February jongstleden , bepaald hebbende, dat er by hetzelve vaste SOLLICITEURS zouden worden aangesteld, ook vervolgens daartoe zyn benoemd. de Burgers:
JAN WILLEM VAN ALPHEN.
FRANCOIS DE BAS, Wz. '
HENDRIK ABRAHAM BOLLARD.
HENDRIK CATO BY'VANCK.
MARTINUS GODEFRIDUS VAN KERVEL.
JACOB ARNOLD KEUCHENIUS.
LEONARDUS DE MEYER.
DANIEL MYNÉ.
ABB.AHAM PETIT, Jr.
THEOD. WELBORN SCHEPMAN.
JOH. JAC. SCHMOLCK.
PIETER THOMAS VAN SON.
BERN. SPOELSTRA
JOH. JAC. VERWOERT.
JOHANNES KEMPENAAR,
en GERRIT BEKKING. Alle woonachtig in-s Hage.
27-03-1804

Jan Gijsbert Mijné BekkingHeden in den vroegen morgen overleed onze zeer geliefde en veel belovende tweede Zoon, JAN GYSBERT MYNÉ BEKKING , in den jeugdigen ouderdom van slechts vyftien jaren en byna vyf maanden,
G. BEKKING, 's Gravenhage, L BEKKING,Geb. MYNÉ
den 3 Novembet 1819.