donderdag 2 december 2010

advertentie

Het uitvoerig verslag met Pleidooien van Openbaar Ministerie en Verdediger in de zaak: Poging tot ontvoering van minderjarige Kinderen- Zaak van Mevrouw de Wed. BULKLEY, P. J. A. KLOPPERS en Mejuffrouw SCHLINGEMANN, komt voor in het heden verschenen nummer van het 'PALEIS VAN JUSTITIE met Bijvoegsel. Prijs per kwartaal
ƒ 1.25, franco per post ƒ 1,40. Bureau: 70 Rokin, Amsterdam. M. M. OLIVIER, Uitgever