dinsdag 15 februari 2011

RIJCK CHRISTIAAN SCHLINGEMANN


Tot diepe droefheid zijner Moeder en Zusters overleed heden,
in den ouderdom van ruim 38 jaren,
de Heer RIJCK CHRISTIAAN SCHLINGEMANN,
Directeur der Geldersche Crediet-Vereeniging te Arnhem. (9081)
Uit aller naam: Wed. E. SCHLINGEMANN— VAN PREHN.
Doesburg.
27 December 1889.

Op den 27sten December 1889 overleed te Arnhem,
tot mijne diepe droefheid, mijn Schoonzoon,
de Heer RIJCK CHRISTIAAN SCHLINGEMANN,
Directeur der Geldersche Crediet-Vereeniging.
Wed. M. C. BULKLEY—BEKKING (9082

Heden overleed,
tot mijne diepe droefheid,
na een kortstondig doch hevig lijden,
in den ouderdom van ruim 38 jaren,
mijn zeer geliefde Echtgenoot,
de Heet RIJCK CHRISTIAAN SCHLINGEMANN.
in ïeven mede-Directeur der Geldersche Credietvereeniging.
E. H. SCHLINGEMANN—BULKLEY. Arnhem, 27 Dec. 1889.
01-01-1890
Het echtpaar Schlingemann Bulkley