zondag 1 augustus 2010

Het echtpaar van Weerden-Happel

Hendrik (Henry) van WEERDEN,geboren in 1781 te Den Haag, overleden 20 december 1847 te Den Haag zoon van Jacob van WEERDEN en Maria PLUYGERS
trouwt 15 maart 1807 te Den Haag in de Nieuwe Kerk en op het stadhuis (otr 1 maart 1807) met de 16-jarige Maria Catharina Happel, geboren 13 juni 1790 te Den Haag, overleden 6 oktober 1871 te Den Haag, dochter van Remigius Adolphus HAPPEL en Elizabeth de ZWAAN.
overleden Wed. H. van Weerden, geb. Happel, 81 j. 's Hage.
11-10-1871

Henri wordt op 12 mei 1801 door de "Raad der Americaanse Coloniën en Bezittingen van de Bataaffsche Republiek" te 's Gravenhage aangesteld tot adsistent der etablissementen van de Lande op de Kust van Guinea. Op 13 augustus 1801 is de eedaflegging binnen het hoofdkasteel St George d'Elmina. Op 18 augustus 1803 wordt hij Provisionele tweede resident van het Forteresse Orange tot Saccondie (=Sekondi). (zie NL 1956, pag 376, verhaal van Mr.W.de Vries). Elmina is één van de vijf slavenforten aan de goudkust. De alleenheerschappij over de Goudkust wordt in 1871 geruild voor het alleenrecht op Sumatra.

Henry sluit op 23 november 1832 een hypotheek af voor Hof Spuiwijk 9 nr.116 te Den Haag.

Uit dit huwelijk van Henry en Maria.
1. Elisabeth Henriette
2.Helena Julia Happel.
De zus van Maria trouwt