zaterdag 26 juni 2010

William Fisher Bulkley

William Fisher Bulkley
was the son of George Bulkley and Mary Wilford.
He was born 26 September 1771 Bristol England.
George was a musician with the Covent Garden orchestra and part owner of the Bristol theatre and his wife was an actress - popular but with a fickle nature. She played Miss Hardcastle in "She Stoops to Conquer". The above is just a background.
The above had two sons,George Wilford Bulkley who was a solicitor, firstly in Newbury and then in London, and whose descendants lived in Kingsclere their
occupations being Parish Priests and farmers.The second son was William Fisher Bulkley and he was originally a Royal Marine but in 1802 was on the Reserve and on half pay,Their daughter Mary Ann

on the 9th of April 1802 he married Mary Ann Carter in London - both were said to be living in the Parish of St. Mary, Lambeth,and both were over 21 years old. To date we have been unable to establish Mary Ann parents or what that matter where she was born.
William Fisher Bulkley became a trader in the West Indies and I believe may have been visiting there when his second son was born in 1804,Wilford Bulkley, at Kingsclere.
Their children:
William Barons Bulkley bapt.17 June 1803 Hackney.
Robert Ward Bulkley Born November 1805 London
Mary Ann Bulkley Born 1809 Antigua
William died in Guadeloupe in 1810 and the family (now five children) must have returned to England as in 1812 Mary married Johannes Ambrosius Maas, but even so when her daughter Mary Ann Bulkley (who was born in Antigua in 1809) was baptized in 1818 she was said to be living at Kingsclere. It must have been after this when most of the family and the Maas children departed for Holland
Apparently they were very poor and he wrote to the King asking for work and saying that he was married to someone whose family was ofsome importance in England.
Their son Robert Ward BULKLEY, leraar Engelse taal en letterkunde aan het gymnasium te Den Haag (1843-1868), geboren op november 1805 te London, gedoopt op maart 1808 te Chelsea (Middlesex), overleden op februari 1872 te 's-Gravenhage,
Marie Catharine BEKKING, geboren op september 1831 te 's-Gravenhage, overleden op april 1920 te 's-Gravenhage, dochter van Gillis Bartholomeus Anthony BEKKING en Elisabeth H. van WEERDEN (zie VII.52).
1. Henry William, kandidaat-notaris, geboren op januari 1852 te 's-Gravenhage, overleden op september 1876 te Oirschot.
2. Mary, geboren op juni 1855 te 's-Gravenhage, overleden op december 1882 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op december 1876 te 's-Gravenhage met Mr. Isaak Hermanus Jacobus HOEK, rentenier, geboren op augustus 1839 te 's-Gravenhage, overleden op februari 1907 te Freiburg im Bresgau, zoon van Andries HOEK, heel- en verloskundige te Scheveningen, en Johanna Maria de WITT.
3. Elisabeth Henrietta, geboren op april 1857 te 's-Gravenhage, overleden op juni 1946 te Rijssen.
Gehuwd (1) op oktober 1876 te 's-Gravenhage met Rijck Christiaan SCHLINGEMANN, directeur Geldersche Crediet Vereniging, geboren op mei 1851 te Zutphen, overleden op december 1889 te Arnhem, zoon van Mr. Frederik Lodewijk SCHLINGEMANN, officier van Justitie te Arnhem, en Elisabeth van PREHN.
Gehuwd (2) op juli 1891 te 's-Gravenhage met Hubertus Joannes NIVEL (Joannes Hubertóus), secretaris en plv. directeur-generaal van de Mij. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (1891), geboren op december 1843 te Meersen, overleden op juli 1895 te Utrecht, zoon van Hubertus Mathias NIVEL en Anna Maria VOSS.
4. NN.

Op verzoek hier de vertaling van het eerste stuk.

William Fisher Bulkley
William Fisher Bulkley, was de zoon van George Bulkley en Mary Wilford.
Hij werd geboren 26 september 1771 Bristol Engeland.
George was een muzikant in het Covent Garden orkest en mede-eigenaar van het Bristol theater en zijn vrouw was een actrice - populair, maar met een grillige natuur.
Ze speelde Miss Hardcastle in "She Stoops Conquer op".
Het bovenstaande is slechts een achtergrond.
De bovenstaande twee zonen, George Wilford Bulkley, dwas een advocaat, eerst in Newbury en vervolgens in Londen, en waarvan de nakomelingen woonden  in Kingsclere
Hun beroepen zijn dominee en boer.
De tweede zoon was William Fisher Bulkley en hij was oorspronkelijk bij de Koninklijke Marine, maar in 1802 stond hij  op de Reservelijst  en ontving nog maar de helft van hun loon,
Op 9 april 1802 trouwde hij met Mary Ann Carter in Londen

Tot op heden hebben we Mary Ann of haar ouders niet gevonden.
William Fisher Bulkley werd een handelaar in West-Indië en ook toen zijn tweede zoon werd geboren in 1804, Wilford Bulkley, op Kingsclere.
Hun kinderen:
William Barons Bulkley bapt.17 juni 1803 Hackney.
Robert Ward Bulkley Geboren november 1805 Londen
Mary Ann Bulkley Geboren 1809 Antigua
William is overleden in Guadeloupe in 1810 en de familie (nu vijf kinderen) moeten zijn teruggekeerd naar Engeland als in 1812 Maria trouwde Johannes Ambrosius Maas, maar zelfs dan wanneer haar dochter Mary Ann Bulkley (die werd geboren in Antigua in 1809) werd gedoopt in 1818 zei ze te wonen  op Kingsclere. Hierna  zijn toen  de meeste van de familie Bulkley  en de Maas kinderen vertrokken naar Holland
Blijkbaar waren ze erg arm en hij schreef aan de koning om werk te vragen  en te melden  dat hij getrouwd was met iemand wiens familie  belangrijk was  in Engeland.